top of page

Η Συμβολή του Ορθού Σχεδιασμού Μενού
στην Επικερδότητα της Επιχείρησης

Διάρκεια Προγράμματος: 9 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν ώστε να σχεδιάζουν, κοστολογούν, τιμολογούν τον κατάλογο του εστιατορίου τους με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Ημερ. Διεξαγωγής
Θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας. 
Διάρκεια Κατάρτησης
6 ώρες 
08:30 – 15:45 
Χώρος Διεξαγωγής
Αίθουσα Go For It Centre Ltd. (ΔΕΚ 193), Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής
€230 + ΦΠΑ (€43,70), Επιχορήγηση ΑΝΑΔ €72, Τελικό κόστος €158 + ΦΠΑ (€43,70)
Ανάγκη Κατάρτισης
 

Ο καλός σχεδιασμός ενός μενού εστιατορίου είναι πολύ σημαντικός στην προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών που το επισκέπτονται, διευκολύνει τους επισκέπτες να αποφασίσουν τι θα προτιμήσουν. Πολύ σημαντικό όμως ένα καλά σχεδιασμένο μενού, σωστά κοστολογημένο και τιμολογημένο που να λειτουργεί προς το συμφέρον της επιχείρησης από την μια να διασφαλίζει την Επικερδότητα και από την άλλη να μειώνει δραστικά τη σπατάλη (waste) ώστε το εστιατόριο να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Στόχοι Κατάρτησης
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

Menu
Σε επίπεδο γνώσεων
 1. Να αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών

 2. Να ορίζουν τι είναι μενού

 3. Να εξοικειωθούν με την επιτακτική τάση της μηδενικής σπατάλης ( zero waste )

 4. Na αποκτήσουν γνώση της ορθής κοστολόγησης και τιμολόγησης

 5. Να είναι σε θέση να αναφέρουν πως επηρεάζει τις πωλήσεις αλλά και τα κέρδη ένα από κάθε άποψη σωστά σχεδιασμένο μενού

 6. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της παρουσίασης του μενού στους πελάτες

 7. Να επιλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα μενού

 8. Να αναφέρουν τα κύρια χαρακτηριστικά του μενού

 9. Να συμμετέχουν σε ομάδες κατάρτισης σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της μηδενικής σπατάλης (zero waste)

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
 1. Να αναγνωρίζουν το προφίλ της επιχείρησης

 2. Να επιλέγουν το κατάλληλο προσωπικό

 3. Να καθορίζουν το κοινό που θα στοχεύσουν

 4. Να καθορίζουν τα ποιοτικά κριτήρια για την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας

 5. Να επιλέγουν τα πιάτα σύμφωνα με το προφίλ της επιχείρησης

 6. Να χρησιμοποιούν τη κατάλληλη μορφοποίηση χρώματα/φωτογραφίες/γραμματοσειρές

 7. Να εφαρμόζουν τη νομοθεσία περί σήμανσης

 8. Να προωθούν με τον σωστό τρόπο «ο σεφ προτείνει»

 9. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν ώστε να σχεδιάζουν, κοστολογούν, τιμολογούν τον κατάλογο του εστιατορίου τους με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

 10. Να χρησιμοποιούν το μενού σαν ένα από τα σημαντικά εργαλεία της δουλειάς τους

 11. Nα χρησιμοποιούν σωστά επικοινωνιακές μεθόδους για να είναι σε θέση να διαχειριστούν ειδικές περιπτώσεις επισκεπτών.

 12. Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και επίπλωση

 13. Να επιλέγουν τα σωστά και κατάλληλα υλικά στην ανάλογη τιμή και στις απαραίτητες ποσότητες

 14. Να εκτελούν με επιτυχία τη διαδικασία λήψης παραγγελίας

 15. Να εφαρμόζουν τη πολιτική του εστιατορίου

 16. Να επιλύουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν π.χ. η ξαφνική έλλειψη ενός υλικού , τυχόν χρονική καθυστέρηση κλπ.

Σε επίπεδο στάσεων
 1. Να προωθούν ορθά το μενού

 2. Να προσαρμόζονται στα δεδομένα του μενού

 3. Να υιοθετούν καλές πρακτικές χρήσης του μενού

 4. Να εκτιμούν την συμβολή του μενού στην επιτυχία , βιωσιμότητα και επικερδότητα της επιχείρησης

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές εστιάτορες, υπεύθυνους της «σάλας», μάγειρες, ιδιοκτήτες εστιατορίων, υπεύθυνους αγορών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοταξίων, Υπεύθυνους Τμημάτων, Υπεύθυνους Ομάδων, Αντιπροσώπους Διοίκησης, Διοικητικούς Λειτουργούς Εργοταξίων και Υπεύθυνους Μηχανικούς Έργων.

Μέθοδοι Κατάρτησης

Το Πρόγραμμα διεξάγεται υπό μορφή διάλεξης και ταυτόχρονα παροτρύνεται ο διάλογος και η συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτελούνται εργαστήρια, και επιλύονται ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, δίδονται παραδείγματα και γίνεται υπόδυση ρόλων. Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως Multimedia Projector, Οθόνη προβολής, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Χαρτοπίνακας, Μαρκαδόροι, Γραφική ύλη και Φύλλα εργασίας για καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων. Σε κάθε καταρτιζόμενο δίνονται/αποστέλλονται επίσης σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αναλόγως προτίμησης) για τα θέματα του σεμιναρίου

Σύστημα Τήρησης Στοιχείων & Αξιολόγησης 

Θα τηρηθεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο που χρησιμοποιεί η ΑνΑΔ, όπου ο εκπαιδευτής θα είναι αρμόδιος για την τήρηση του.

 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί στους καταρτιζόμενους έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος και του/των εκπαιδευτή/ων όπου θα εμφανίζεται και ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος.

Περιγραφή Εκπαιδευτή
Φάνος Λεβέντης

Ο κ. Φάνος Λεβέντης είναι κάτοχος διπλώματος F/B κυπριακού κολλεγίου (Europa College). Έχει παρακολουθήσει αμέτρητα σεμινάρια, συνέδρια και εξειδικευμένα προγράμματα σχετικά με τη βιομηχανία και έχει παρουσιάσει αρκετά σεμινάρια και διαλέξεις.

Διετέλεσε Εξωτερικός Συνεργάτης της ΚΕΠ [Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης] για το HACCP- ISO 22000.

Γενικός Γραμματέας του ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α [Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής] από το 1997 μέχρι και σήμερα.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Ομοσπονδίας Εστιατορίων EMRF.

Μέλος τoυ Συνδέσμου αρχιμαγείρων και από τα ιδρυτικά μέλη των Eurotoques.

Κριτής σε διαγωνισμούς και φιλοξενούμενος για παρουσιάσεις και στο εξωτερικό σε ανάλογες εκδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια είναι κριτής σε διάφορα AWARDS για την ανάδειξη των αρίστων.

Κριτής για την επιλογή τραπεζοκόμου για συμμετοχή στους ανά διετία διαγωνισμούς EUROSKILLS.

Υπήρξε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού όσο αυτή λειτουργούσε και στη συνέχεια της Υποστηρικτικής Επιτροπής Τουρισμού όπως και μέλος του Δ.Σ. ΕΤΑΠΛ Λευκωσίας από όπου και αποχώρησε οικειοθελώς.

Συμμετείχε στο πρόγραμμα Ambassadors in Tourism, καθώς και διορισμένο μέλος επί σειρά ετών από τον Υπ. Τουρισμού στην Επιτροπή Κέντρων του ΚΟΤ, και κατά καιρούς μέλος πολλών άλλων επιτροπών σχετικές με τη βιομηχανία.

Διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους τους συναφείς και συγγενικούς επαγγελματικούς συνδέσμους [ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ΠΑΣΥΔΙΞΕ, ACTA, ΣΑΚ, EUROTOQUES], κρατικούς φορείς, Υφυπουργείο Τουρισμού, ΑΞΙΚ και άλλες σχολές και πανεπιστήμια.

Υπήρξε Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΝΑΔ για τη Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων στη Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων.

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

bottom of page